OMEN -JAPAN-FACE-

BAN-8KU
OMEN -JAPAN-FACE-

STAMP DATA

日本の伝統的な能面を中心に、日本の顔をドット絵でスタンプにしました。アートプロジェクト「BAN-8KU」のドット絵スタンプ。
HAVE 持ってる!! 1
LOVE 好き!! 5

スタンプ

OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-
OMEN -JAPAN-FACE-

Copyright (C) 2014 BAN-8KU All Rights Reserved.